Länkar

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyllde 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv (specifikt SAP:s arkiv), bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, AKS

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, AKS bildades 1926 med uppgift att ”i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv tillvarata arbetarrörelsens och arbetarklassens kulturhistoriska minnen”.

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona (Arkivet) tar emot handlingar från föreningar och organisationer. Arkivets uppgift är att förteckna, vårda och bevara dess handlingar i enlighet med god arkivsed, i för dessa handlingar lämpliga lokaler.

Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne

Föreningen ska vårda och sprida kunskap om den skånska arbetarrörelsens kulturhistoriska värden. I detta syfte skall föreningen bl.a. ta initiativ till och stödja lokala arkiv, främja och stimulera forskning samt verka för upplysning i tal och skrift. Föreningen skall samarbeta med Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm, samt med organisationer och institutioner i Skåne med Kulturhistoriska uppgifter.

Arbetets museum i Norrköping

Arbetets museum är ett samtidsmuseum med fokus på arbete och arbetsliv. Utgångspunkten är att varje människas liv är värt att berätta om i ord och bild. Deras kärnvärde alla människors lika värde styr planeringen i allt arbete – från projektidéer till visningar för skolklasser och allmänhet. Utställningar, seminarier och programverksamhet utgår från ledorden arbete, genus, klass, makt, generation och etnicitet.

Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona

CfA är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen samt den ideella föreningen CfA och Arbetarrörelsens arkiv. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning och utställningsverksamhet för att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.

Erlandergården i Ransäter

I hjärtat av Värmland, i idylliskt vackra Ransäter och ett stenkast från Klarälven, ligger Erlandergården. Här föddes Tage Erlander och här gick han och hans syskon i skolan – skolan som deras far, Erik Gustaf Erlander, var lärare i. Både skolan och lägenheten ovanpå, som familjen Erlander bodde i, är bevarade i ursprungligt skick och kan besökas med guide. Byggnaden är verkligen ett minnesmärke över en svunnen tid och ett stycke svensk historia.

Stödföreningen Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö

Stödföreningen för Per Albin Hanssons födelsehem verkar för att minnet av Per Albin Hansson och hans födelsehem med adress Per Albin Hanssons väg 91-93 i Malmö ska bevaras samt att lokalerna ska användas på ett ändamålsenligt sätt. Per Albin Hanssons födelsehem är idag uppdelat i en museidel och i en uthyrningsdel. I museidelen har inrättats en arbetarbostad som visar hur det såg ut vid sekelskiftet samt ett rum med Per Albin Hanssons personliga tillhörigheter. Museet är öppet i samband med sammankomster, även helgfria fredagar mellan 09:00 till 12:00 eller efter överenskommelse.

ABF Göteborg

ABF är Sveriges största studieförbund med 55 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år. ABF Göteborg genomför årligen ca 4 500 studiecirklar varav hälften inom det estetiska området. Därutöver anordnar vi ca 3 500 kulturarrangemang och föreläsningar.

LO-distriktet i Västsverige

LO-distriktet i Västsverige innefattar Västra Götalands län och Hallands län och är det största av LOs 10 regionala distrikt i Sverige. Vi organiserar den fackliga och politiska samverkan, driver arbetsmarknadspolitiska frågor samt arbetar med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå. Vi arbetar för ett bättre arbetsliv i Västsverige.

Socialdemokraterna Göteborg

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti som bygger sitt partiarbete på en traditionell folkrörelsegrund där medlemmarna är aktiva i en rad olika socialdemokratiska föreningar. Medlemmen är den viktigaste länken i organisationskedjan.