Styrelsen

Klicka här för att läsa våra verksamhetsberättelser.

Styrelsen för 2018

Ordförande: Sören Björkman
Vice ordförande: Arne Olsson
Sekreterare: Ingemar Berlin
Kassör: Kurt Pettersson
Ledamöter: Christina Holmqvist, Lennart Nyberg och Ralph Utbult
Suppleanter: Bengt-Inge Bengtsson, Lena Sällström och Peter Persson
Resurspersoner: Ingemar Andersson, Lennart Gustavsson, Åke Rytterblad och Gunnel Thunberg.
Revisorer: Torbjörn Rigemar och Leif Andersson
Revisorssuppleanter: Eive Andersson och Lars Sällström
Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå

Tidigare styrelser
2017    2016    2014     2013     2012     2011