Styrelsen

Klicka här för att läsa våra verksamhetsberättelser.

Styrelsen för 2019

Ordförande: Sören Björkman

Vice ordförande: Arne Olsson

Sekreterare: Åsa Fröberg

Kassör: Kurt Pettersson

Ledamöter: Ingemar Berlin , Christina Holmqvist och Ralph Utbult

Ersättare: Peter Persson, Lena Sällström och Lennart Nyberg

Resurspersoner: Lennart Gustafsson, Ove Theliander, Lars Sällström , Annis Berndtsson, Bengt-Inge Bengtsson och Anita Edman

Revisorer: Torbjörn Rigemar och Leif Andersson

Revisorsersättare: Eive Andersson och Sten Magnusson

Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå

Tidigare styrelser
2018    2017    2016    2014     2013     2012     2011