Styrelsen

Klicka här för att läsa våra verksamhetsberättelser.

Styrelsen för 2023

Ordförande: Sören Björkman

Vice ordförande: Arne Olsson

Sekreterare: Annis Berndtsson

Kassör: Kurt Pettersson

Ledamöter: Christina Holmqvist, Ralph Utbult och Lena Sällström (vice sekreterare)

Ersättare: Nils Erik Samuelsson, Anita Edman och Åsa Fröberg

Hedersledamot: Lennart Nyberg

Resurspersoner: Lasse Sällström, Ove Theliander och Jan-Åke Johansson

Revisorer: Sten Magnusson och Torbjörn Rigemar

Revisorssuppleanter: Bengt-Inge Bengtsson och Lars-Göran Holmgren

Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå

Tidigare styrelser
2020   2019   2018    2017    2016    2014     2013     2012     2011