Styrelsen

Klicka här för att läsa våra verksamhetsberättelser.

Styrelsen för 2020

Ordförande: Sören Björkman

Vice ordförande: Arne Olsson

Sekreterare: Åsa Fröberg

Kassör: Kurt Pettersson

Ledamöter: Christina Holmqvist, Ralph Utbult och Ove Theliander

Ersättare: Lena Sällström, Annis Berndtsson och Anita Edman

Hedersledamot: Lennart Nyberg

Resurspersoner: Lars Sällström och Peter Persson

Revisorer: Torbjörn Rigemar och Sten Magnusson

Revisorssuppleant: Eive Andersson

Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå

Tidigare styrelser
2019   2018    2017    2016    2014     2013     2012     2011