Styrelsen 2014

Ordförande: Ingemar Andersson

Vice ordförande: Lennart Nyberg

Sekreterare: Sören Björkman

Kassör: Kurt Pettersson

Ledamöter: Christina Holmqvist, Arne Olsson och Ralph Utbult

Suppleanter: Bengt-Inge Bengtsson, Ingemar Berlin och Gunnel Thunberg

Hedersledamot: Lars Ingvar Sörensson

Resurspersoner: Eduardo Aravena, Lennart Gustavsson, Sture Lundström och Åke Rytterblad

Revisor: Hasse Lennartsson

Revisorssuppleanter: Erik Johannesson och Erik Lundberg

Valberedning: Arne Hasselgren och Bernt Sabel