Styrelsen 2016

Ordförande: Ingemar Andersson

Vice ordförande: Lennart Nyberg

Sekreterare: Sören Björkman

Kassör: Kurt Pettersson

Ledamöter: Christina Holmqvist, Arne Olsson och Ralph Utbult

Suppleanter: Bengt-Inge Bengtsson, Ingemar Berlin och Mats Hallberg

Hedersledamot: Lars Ingvar Sörensson

Resurspersoner: Lennart Gustavsson och Åke Rytterblad

Revisor: Torbjörn Rigemar och Leif Andersson

Revisorssuppleanter: Eive Andersson

Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå