Styrelsen 2017

Ordförande: Sören Björkman

Vice ordförande: Arne Olsson

Sekreterare: Ingemar Berlin

Kassör: Kurt Pettersson

Ledamöter: Christina Holmqvist, Lennart Nyberg och Ralph Utbult

Suppleanter: Bengt-Inge Bengtsson, Lena Sällström och Peter Persson

Resurspersoner: Ingemar Andersson, Lennart Gustavsson, Åke Rytterblad och Gunnel Thunberg

Revisorer: Torbjörn Rigemar och Leif Andersson

Revisorssuppleanter: Eive Andersson och Lars Sällström

Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå