Styrelsen 2018

Ordförande: Sören Björkman
Vice ordförande: Arne Olsson
Sekreterare: Ingemar Berlin
Kassör: Kurt Pettersson
Ledamöter: Lennart Nyberg, Christina Holmqvist och Ralph Utbult.
Suppleanter: Bengt-Inge Bengtsson, Lena Sällström och Peter Persson.
Resurspersoner: Ingemar Andersson, Lennart Gustavsson, Åke Rytteblad, Lasse Sällström och Gunnel Thunberg.
Revisorer: Leif Nilsson och Torbjörn Rigemar.
Revisorsuppleanter: Eive Andersson och Lars Sällström.
Valberedning: Arne Hasselgren och Lennart Alverå.