Författararkiv: ralphabf

Månadens märke december 2018

ÖSF, Öresunds socialdemokratiska förening, som bildades den 8 april 2000, är en mötesplats för diskussionslystna partivänner både i Sverige och Danmark, på båda sidor om Öresund. Märket utkom till 10 års-jubileet i Köpenhamn i april 2010. Bakgrundsfärgerna på märket är … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens märke november 2018

1905 – 1955. Minnesmärke av unionsupplösningen 50 år. Avbildad på märket är Hjalmar Branting. Den 7 juni 1955 hade 50 år förflutit sedan unionsupplösningen mellan Sverige och Norge ägde rum. De socialdemokratiska partierna i de bägge länderna har varit överens … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens märke oktober 2018

Stockholms film- & Teaterarb.f. Stockholms film- och teaterarbetareförening. 1896 bildades Teaterarbetareföreningen av scen- teaterarbetare, bl. a. snickare och elektriker. Ca 1935 startade filmarbetarna en filmstudio på Lidingö, de anslöt sig till Teaterarbetareföreningen och föreningens namn ändrades till Stockholms film- och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens märke september 2018

Svenska Textilarbetareförbundet Vid ett möte 1897 beslutade textilarbetare att bilda ett förbund, en interimsstyrelse tillsattes. Den 9 april 1898 bildades förbundet av 13 representanter från Norrköping, två från Göteborg och två från Motala verkstad. Förbundet hade sitt säte i Norrköping. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens historielektion augusti 2018

Historielektion om V och S kring partisplittringen 1917 Det finns många missuppfattningar om ursprunget till Vänsterpartiet. Ett exempel är när Jan Björklund i TV för ett tag sedan sa att partiet 1917 var kommunistiskt och motståndare till demokratin. En kanske … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens märke augusti 2018

BK. Byggnadsarbetarkören var medlem i Svenska Arbetarsångarförbundet. Kören har medverkat vid Första majfirandet vid Norra Bantorget i Stockholm sedan starten 1954 och sjungit vid Byggettans årsmöten (numera Byggnads region Stockholm Gotland) sedan 1933. Det berättas att Byggnadsarbetarkören sjöng vid invigningen av FN-skrapan … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadens märke juli 2018

Med FNL för Vietnams Folk. De förenade FNL-grupperna (DFFG) var en riksorganisation som grundades 1967 för att bilda opinion för att USA skulle lämna Vietnam och för att stödja organisationen Front National de Liberation (FNL) i Sydvietnam. DFFG gav ut tidningen Vietnambulletinen och samlade in pengar … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar