Månadens märke januari 2022

Husmorsgymnastiken.

 • 1942 startade Husmorsgymnastiken på initiativ av Konsum Stockholm, ett samarbete mellan Konsum Stockholm och Svenska gymnastikförbundet. Husmorsgymnastiken spred sig runt om i landet och KF verkade för husmorsgymnastikens utbredning över hela landet via konsumentföreningar och gillen.
 • På 1950-talet tillkom även barn- och pensionärsgymnastik.
 • 1964 var Husmorsgymnastikgrupper i gång på 1 000 platser med omkring 70 000 deltagare och KF hade en internationell gymnastikfest detta år på Malmö stadion där 3 000 husmödrar deltog från Sverige, Danmark, Holland, Norge, Tyskland och Österrike. 
 • Källa: Husmodersgymnastik Kooperativa förbundets bokförlag 1944.
 • Första märket Husmorsgymnastiken.
 • Andra märket Husmorsgymnastiken 10 år.
 • Tredje märket ÖHGK, Östersunds Husmödrars Gymnastikklubb, bildad 1944.

PLACERING I BIBLIOTEKET: KF-tavlan.

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Månadens märke december 2021

H 4.2 Tjörnarps kursgård Tjörnarps kurs- och konferensanläggning var ursprungligen ett semesterhem för Kockumsarbetarna, vars syfte var att ge arbetarna möjligheter till rekreation. Under 1970-talet hade anläggningen också börjat användas som kurs- och konferens­anläggning, då främst av Metalls avdelning 4 i Malmö. 1982 bildades Tjörnarps kurs- och konferensanläggnings ekonomiska förening. Andelsägarna fanns främst bland fackliga organisationer med säte i Malmö. 2006 fick anläggningen likvida ekonomiska problem och gick i konkurs.

PLACERING I BIBLIOTEKET: ABF-tavlan.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke november 2021

Sveriges Folkbiografer AB (kort Folkbio) var en biografkedja, filmdistributör och ett filmbolag som bildades 1941 av Folkets Husföreningarnas riksorganisation, Bondeförbundet, LO, IOGT och NTO med Karl Kilbom som VD. Syftet med bolaget var att stärka och samla Folkets Husrörelsens biografer. Tanken var att producera kvalitetsfilm med anknytning till arbetar- och bondeklassens förhållanden. Sveriges Folkbiografer förmedlade film till 526 biografer. Bolaget lades ner 1972.

PLACERING I BIBLIOTEKET: Reso-tavlan.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke oktober 2021

Arbetarrörelsens Första Maj Förening

Medlemsnålen utkom 1981. Föreningen var verksam 1981–2009 som en kulturförening med anknytning till arbetarrörelsen, för att tillvarata arbetarrörelsens historia som den speglas på olika märken avsedda för kavajslag. Runt om i landet finns det nu samlingar som räddats för eftervärlden tack vare medlemmar i föreningen. Det stora antal rapporter som föreningen skapat får anses ha nationellt intresse. Hos Folkrörelsernas arkiv i norra Halland förvaras en mycket stor och unik märkessamling, med anknytning till arbetarrörelsen. Denna samling har kommit till stånd tack vare Ture Isaksson som var föreningens siste ordförande. Samlingen ägs idag av Varbergs Arbetarekommun.

PLACERING I BIBLIOTEKET: SAP-tavlan.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke september 2021

Rochdale 1844, ett sekel i samverkan. Märket togs fram till kooperationens 100 årsjubileum 1944. 1844 startade i Rochdale en av de första kooperativa föreningarna. Kooperation har uppstått på flera olika platser, men ett av de mer kända startade just i Rochdale, då 28 vävare bildade en förening. Man satsade ett pund var, för att sätta upp en livsmedelsbutik, där medlemmarna kunde köpa varor. Efter ett år hade medlemsantalet växt till 74 personer och gett ett överskott på 22 pund. Från början slogs fast att ingen medlem skulle ha mer än en röst, även om han eller hon hade mycket pengar innestående i föreningen.

· Förtjänstmärket i 18 karats guld har namnet O Högfeldt ingraverat på baksidan av märket, stämplat S8=1944. Fram till 1974 hade 39 personer fått förtjänstmärket i 18 karats guld.

· Förtjänsttecken i silver stämplat T8=1945.

· Bronsmärket var ett mer allmänt märke. (S.R.185)

På KF-kongressen 1944 erhöll Per Albin Hansson Rochdalemärket i guld. Per Albin startade sin bana i en kooperativ butik, han talade ofta om kooperationen och han behöll sitt intresse för kooperationen i hela sitt liv. När han talade på en KF-kongress kändes det som hans tal kommit från en av de våra tyckte Albin Johansson, som var chef för Kooperativa förbundet (KF) under nästan 40 år under dess mest expansiva tid. Johansson ledde bland annat satsningarna på egna industrier och nordiskt samarbete.

(Källa; de två böckerna om Albin Johansson Liv – minne – gärning av Herman och Sven Stolpe, utgivna 1969 av Rabén & Sjögren)

PLACERING I BIBLIOTEKET: KF-tavlan

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke augusti 2021

Rosa Luxemburg

Hon, 1871–1919, är en av arbetarrörelsens största gestalter. Hennes liv var en enda lång kamp för arbetarklassens frigörelse. Ursprungligen en av den polska arbetarrörelsens ledare blev hon en av den tyska socialdemokratins mest kända gestalter. Under det första världskriget tillhörde hon den minoritet som inte kapitulerade för krigsyran. Efter novemberrevolutionen 1918 som störtade det tyska kejsardömet blev hon en av grundarna av det tyska kommunistpartiet. I januari 1919 mördades hon brutalt.

Se även Månadens historielektion januari 2019 om Rosa Luxemburg av Johan Lönnroth på Arbetarrörelsens Minnesbiblioteks hemsida.

PLACERING I BIBLIOTEKET: Internationella tavlan, Tyskland.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke juli 2021

Transportarbetareförbundet AVD 46 CFF
Civila Flygpersonalens Fackförening, Transports Flygavdelning.

Avdelningen bildades 1:a januari 1947 och är en landsomfattande avdelning från Lund till Arvidsjaur med olika yrkeskategorier som flygplanslastare, flygplatsmän, flygfraktsarbetare, flygmekaniker, flygtekniker, flygtankningsmän samt catering­lastare. Avdelningen ligger i Märsta, en av avdelningens viktigaste byggstenar är en stark lokal facklig verksamhet på arbetsplatsklubbarna, där aktiva medlemmar och förtroendevalda kan ta itu med problem och förbättra medlemmarnas villkor. Märket utkom 2016.

PLACERING I BIBLIOTEKET: Handelstavlan.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke juni 2021

JäraArbetarrörelsens folkhögskola. Symbolen på märket är de doriska kolonner som håller upp skolans namn. Dessa kolonner var till för att poängtera att skolan vilade på de klassiska grekiska bildningsidealen.

 • 1947 grundades skolan på initiativ av ABF och med stöd av Landsorganisationen, Kooperativa förbundet och Jönköpings läns landsting. På grund av byggnadsproblem med Jära herrgård i Malmbäck som ligger utanför Jönköping, flyttades skolan 1949 till Vibäckshemmen i Almesåkra utanför Nässjö. 
 • 1978 på våren gick Jära folkhögskola i konkurs och är troligen den första folkhögskola i Sverige som har gått i konkurs.
 • 1979 inköptes anläggningen av Stiftelsen Pingstförsamling­arnas Skol- och Kursverksamhet.

PLACERING I BIBLIOTEKET: ABF-tavlan.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke maj 2021

Bruno Kreisky (1911–1990) 1 Maj 1991

På Socialdemokratiska Första majmärken är Bruno Kreisky den enda personen med rötter i ett annat land än Sverige. Han var född och uppvuxen i Wien och aktiv socialdemokrat och efter det Österrikiska inbördeskriget 1934 förbjöds socialist­partiet och Kreisky vistades i Tjeckoslovakien. Vid sin återkomst till Wien 1935 greps han och satt i fängelse till 1938. Han levde som politisk flykting i Sverige 1939–1946 där han arbetade för kooperationen. Från 1956 satt han i österrikiska parlamentet och var utrikesminister 1959–1966. 1967 valdes Kreisky till partiordförande för Österrikes socialdemokratiska parti (SPÖ, Sozialdemokratische Partei Österreichs) och var Österrikes förbundskansler 1970–1983.

Källa:

PLACERING I BIBLIOTEKET: Socialdemokraternas Första majmärkes-tavlan.

Publicerat i Månadens märke | Lämna en kommentar

Månadens märke april 2021

Nora Arbetarekommun 1905 – 2005 Märket är en ombildning av Noras stadsvapen som har fem tallar, tre större och två mindre. Tallarna är utbytta mot röda fanor i samma formation och upplagan var 330 exemplar. Idén till märket kom från Jon Blomberg, aktiv i SSU. Jon blev inspirerad av Nora kommuns stadsvapen och skissade fram förslaget till märket.

 • 1905 bildades Nora Arbetarekommun.
 • 1980 utgavs en jubileumsbok till 75-årsjubileumet.
 • 2005 firade Nora Arbetarekommun 100 år med en jubileumsfest i Nora Folkets Hus. Vid 100-årsfesten hade ordföranden och riksdagsmannen Lennart Axelsson äran att hälsa justitieministern Thomas Bodström välkommen till festligheterna som genomfördes under trivsamma former.

PLACERING I BIBLIOTEKET: SAP-tavlan.

Publicerat i Månadens märke | 1 kommentar